Arst Angolas
Pildi autor on , UnsplashArst Angolas
Euroopa, Iirimaa

Vaimse tervise kriis Iiri hooldekodudes COVID-19 keskel

Hiljutine uuring pealkirjaga "Hooldekodude personali vaimse tervise halvenemine COVID-19 pandeemia ajal Iirimaal" on valgustanud märkimisväärseid vaimse tervise probleeme, millega hooldekodude personal pandeemia ajal silmitsi seisab.

Uuringu ülesehitus

Uuringus viidi läbi kaks identset, veebipõhist, üleriigilist, anonüümset ristlõikeküsitlust Iirimaa hooldekodude personali seas kahel ajahetkel COVID-19 pandeemia ajal. Esimene uuring (S1) viidi läbi 2020. aasta novembrist kuni 2021. aasta jaanuarini 390 osalejaga ja teine uuring (S2) viidi läbi 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta veebruarini 229 osalejaga.

Peamised järeldused

Uuringus leiti, et rohkem töötajaid teatas pandeemia ajal hiljem mõõdukalt-raskeid traumajärgseid stressisümptomeid, depressiooni, enesetapumõtteid ja planeerimist. Täpsemalt:

Vaimse tervise probleem S1 (%) S2 (%)
traumajärgse stressi sümptomid 45 65
Depressioon 39 57
Enesetapumõtted 14 18
Enesetapuplaanid 9 15

Samuti esines S2-ga seoses suurem moraalne vigastus ja vältivate (maladaptiivsete) toimetulekustiilide kasutamine. Töötajad teatasid, et S2-l oli rohkem muresid seoses COVID-19-ga, sotsiaalse stigmatiseerimise, tööstressi, isikukaitsevahendite ning süsteemide ja protsesside kahtluste pärast.

Kokkuvõte

Uuringus jõuti järeldusele, et vaimse tervise tulemused näivad olevat halvenenud, toimetulek ei paranenud ning personali mured ja mure tunduvad olevat pandeemia edenedes suurenenud.

Sellel veebisaidil esitatud teave on genereeritud tehisintellekti abil ja selle eesmärk on pakkuda kokkuvõtet originaalartiklitest. Kuigi me püüame pakkuda täpset ja usaldusväärset teavet, võib esineda juhtumeid, kus teave on ebaõige või ebatäielik. Soovitame lugejatel kontrollida linke algsetele allikatele, et saada kõige täpsemat ja ajakohasemat teavet.
Eelmine lehekülg