Η αποστολή και το όραμά μας

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τις πληροφορίες προσβάσιμες, ώστε να διευκολύνουμε την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι παρέχοντας πρόσβαση στη γνώση, μπορούμε να ενδυναμώσουμε τα άτομα και τις κοινότητες ώστε να προωθήσουν θετικές αλλαγές και να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hello@thedisruptiondepartment.org. Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε!