Gjør innovativ kunnskap tilgjengelig

Velkommen til avdelingen for disrupsjon, der vår oppgave er å gjøre innovativ kunnskap tilgjengelig for alle. Kjernen i innovasjon er disrupsjon - evnen til å utfordre status quo, tenke utenfor boksen og skape nye løsninger på gamle problemer.