Dostopnost inovativnega znanja

Dobrodošli na oddelku Disruption, kjer je naše poslanstvo omogočiti dostop do inovativnega znanja vsem. Bistvo inovacij je motnja - sposobnost izpodbijanja statusa quo, razmišljanja izven okvirov in ustvarjanja novih rešitev za stare probleme.