Att göra innovativ kunskap tillgänglig

Välkommen till Disruption-avdelningen, där vårt uppdrag är att göra innovativ kunskap tillgänglig för alla. Kärnan i innovation är disruption - förmågan att utmana status quo, tänka utanför boxen och skapa nya lösningar på gamla problem.