Sprístupnenie inovatívnych poznatkov

Vitajte na stránkach oddelenia Disruption, ktorého poslaním je sprístupniť inovatívne poznatky všetkým. Podstatou inovácií je narušenie - schopnosť spochybniť status quo, myslieť neštandardne a vytvárať nové riešenia starých problémov.