Naše poslanie a vízia

Naším cieľom je sprístupniť informácie, aby sme uľahčili inovácie na všetkých úrovniach spoločnosti.

Veríme, že poskytnutím prístupu k vedomostiam môžeme jednotlivcom a komunitám umožniť pozitívne zmeny a formovať lepšiu budúcnosť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na adrese hello@thedisruptiondepartment.org. Budeme radi, ak sa nám ozvete!